Apartment Floor Nr of rooms Area m² Balcony m² The sale price € VIEW
1 1 4 84,4 12,7 SOLD VIEW
2 1 2 50,6 12,6 91 730 VIEW
3 1 2 47,8 9,6 SOLD VIEW
4 1 2 58,5 12,7 BOOKED VIEW
5 1 3 65,2 9,6 SOLD VIEW
6 1 3 70,3 13,7 BOOKED VIEW
7 2 4 84,8 9,6 SOLD VIEW
8 2 2 50,6 7 94 730 VIEW
9 2 2 47,9 8,8 90 730 VIEW
10 2 2 52,4 6,9 94 730 VIEW
11 2 3 64,8 10,1 115 900 VIEW
12 2 3 71 6,1 SOLD VIEW
13 3 2 51,1 6,1 SOLD VIEW
14 3 2 49 5,6 BOOKED VIEW
15 3 2 35,8 11,3 SOLD VIEW

Ihaste põik 12 ehitus valmib juuli 2020.

Parkimiskoha hind avatud parklas 2000€. Lisa parkimiskoha hind 3000€. Jalgratta hoiukoha hind 600€.